Tuesday, June 30, 2009

Perbezaan Ilmu (science) dan Pengetahuan (knowlwdge)

Maksud ilmu (science); ialah sesuatu yang dipelajari, diamati, dikaji dengan menggunakan metodologi tertentu secara sistematik dan logik untuk memperolehi kebenaran kebenaran tentang sesuatu perkara.

Pengetahuan : Ialah maklumat yang diketahui melalui pancaindera tetapi tidak mencapai tahap penguasaan sebagaimana ilmu.Oleh itu, perkataan ilmu lebih lengkap dan sesuai sama ada dari sedgi maksud ataupun bagi menunjukkan tahap pencapaian penguasaan sesuatu bidang
pengetahuan.

Contoh ilmu ; boleh memperbaiki kipas elektrik yang rosak
Contoh pengetahuan ; tahu tentang kipas, jenis kipas dan rupa bentuk kipas.
Apa yang penting kepada kita ialah bagaimana melahirkan generasi berilmu, bukan sekadar generasi bermaklumat dalam sesuatu perkara. Justeru itu, penguasaan ilmu terhadap sesuatu perkara sangat penting. Tanamkanlah "ilmu" dalam jiwa anak-anak, pindahkanlah "ilmu" kepada generasi kita, bukan maklumat atau pengetahuan,kerana pengetahuan biasa akan dapat mereka perolehi melalui pengalaman seharian. Ilmu menuntut pergerakan mata hati, keaktifan budi kebijaksanaan penalaran dan akal yang tinggi ke tahap kesedaran hakiki.